Google

odd�l fotoalbum n�st�nka diskuse rozcestn�k akce

Plán akcí


Skauti
7.3.
14.3.
5.4.
18.-.19.4.
20.4.
30.4.-3.5.
8.5.
22.-24.5.
12.-14.6.
1.7.-19.7.
12.7.
Nacvičování Jupijou
Jupijou
Hra po Praze (roveři)
Dvojdenka
Schůzka rodičů
Výprava k majáku/pro rádce a vedení/ (Vít)
Dobrovolný cyklovýlet (Voja)
Invaze
Anenky (Synek)
Tábor
Návštěvák
Akce
Skautky
Akce
Vlčata
7.3.
14.3.
5.4.
18.-19.4.
20.4.
8.5.
22.-24.5.
13.-14.6
4.7.-19.7.
12.7.
Nácvik na Jupijou
Jupijou
Hra po Praze (roveři)
Dvojdenka
Předtáborová schůzka rodičů
Výprava
Trojdenka
Anenky
Tábor
Návštěvák
Akce
Světlušky
14.3.
5.4.
18.-19.4.
20.4.
13.5.
23. – 24.5.
13. – 14.6.
4. – 19.7.
12.7
Jupijou
Hra po Praze (roveři)
Dvojdenka (Andy,Natty)
Schůzka rodičů
Květinový den (Andy)
Výprava, o které se nemluví… (Maruš, Natty)
Anenky (Andy)
Tábor
Návštěvák
Akce
R+R
14.3.
5.4.
24.-26.4.
8.5.
22.-24.5.
5.6.
12.-14.6.
cca od 27.6.
Jupijou
Hra po Praze (roveři)
Němčice
Dobrovolný cyklovýlet
Invaze (jen pro kluky)
Soft s Pětkou
Anenky
Přípravka
AkceLUMTURO 378 & 49 skautský oddíl, oddil@lumturo.cz
realizační team - statistka webu