odd�l fotoalbum n�st�nka diskuse rozcestn�k akce

Stručná historie oddílu Lumturo


Oddíl Lumturo vznikl roku 1982 jako turistický oddíl. Název, který v umělém univerzálním jazyce esperantu znamená maják, měl symbolizovat spřízněnost s původním skautským střediskem Maják, které v osmdesátých letech nemohlo z pochopitelných důvodů fungovat. První Lumturáci se tedy již od počátku, byť skrytě, hlásili k ideálům křesťanského skautingu. Pád totality roku 1989 umožnil znovuobnovení junácké tradice v našich zemích a Lumturo tak mohlo vyměnit své hnědozelené oddílové šátky za tmavě hnědé skautské. Pod jménem Lumturo byly v obnoveném středisku Maják zaregistrovány dva oddíly, 378. chlapecký a 42. dívčí. Oba oddíly přitom od počátku fungují v úzké spolupráci, která vrcholí pravidelným společným letním stanovým táborem v přírodě. První takový tábor se konal roku 1984. Chlapecký oddíl organizoval vedle několika (2-3) družin skautů i jeden roverský kmen. Na podzim roku 2002 se poprvé v oddílové historii objevila smečka Vlčat. Dívčí oddíl organizoval družiny (1-2) skautek a kmen Rangers a od roku 2000 jeden světluščí roj. Tohoto roku se 42. oddíl spojil se 49. oddílem Lomikámen. Jméno Lumturo zůstalo, ale změnilo se číslo ze 42. na 49. V květnu 2002 oslavil oddíl za přítomnosti hojného počtu bývalých členů 20 let své existence. Oddíl je veden v křesťanském duchu a jako takový je otevřen každému, jako cíl si určil vychovávat samostatné odpovědné mladé lidi, poskytovat jim možnosti přátelství, seberealizace a poutavých zážitků ve městě i přírodě.


 

LUMTURO 378 & 49 skautský oddíl, oddil@lumturo.cz
realizační team - statistka webu